Ze praat wel graag

De juffrouw van de 1e klas (voor de jongere generatie: groep 3) schreef op mijn rapport: ‘Tamara is een fijne leerling, maar ze praat wel graag.’ Dat is nooit meer over gegaan vrees ik. Overigens luister ik ook met plezier, maar dat terzijde.

Graag praten is natuurlijk iets anders dan een lezing geven. Het hielp me echter wel dat podium op. Uit mijn woorden komen zou in ieder geval geen probleem moeten zijn.

Lezing: ‘Wat is rouw’?

Op 30 november 2018 gaf ik mijn eerste officiële lezing naar aanleiding van mijn boek. De lezing werd georganiseerd door coach en rouwbegeleidster Hilde van Poeijer en uitvaartondernemer Jurgen Theunissen. Thema van de middag: Wat is rouw? De doelgroep tijdens de eerste lezing was divers: rouwbegeleiders, lotgenoten, uitvaartondernemers. De reacties na afloop waren hartverwarmend.

‘Ze vertelde over haar rouwproces na het overlijden van haar broer. Erg dapper vond ik het van haar om dat te vertellen voor een groep mensen. Het raakte me ook enorm door de manier waarop ze het bracht; puur, er niet omheen draaien en echt haar ervaring. De verschillende aspecten van rouw die ze benoemde waren erg herkenbaar.’ – Deelnemer – 

Wat is rouw? 30 november 2018, bij Dudok te Arnhem

Lezing: ‘Overleven en Overlijden’

Op 8 maart 2019 gaf ik een lezing tijdens het jaarcongres van Reliëf. Thema van het congres: Overleven en Overlijden. Aanwezig bij mijn verhaal: veelal zorgprofessionals, al dan niet met ‘dubbele pet’ want ook lotgenoot of zelfs ervaringsdeskundig (suïcidaal geweest). Ook hier weer veel mooie reacties, die me sterkten in mijn drijfveer mijn verhaal te blijven delen.

‘Wat een voorrecht dat je onze gast wilde zijn vandaag. Dank je wel voor je openheid. Jouw verhaal was van betekenis vandaag. Bedankt voor het delen.’ Petra van Leeuwen, projectmanager Reliëf

Lezing: ‘Na Koen. Leven met de zelfdoding van mijn broer.’

Op woensdagavond 24 april 2019 sprak ik tijdens een themabijeenkomst van Monuta te Tilburg, getiteld: ‘Na Koen. Leven met de zelfdoding van mijn broer.’ Veel mensen deelden tijdens het napraten hun eigen verhaal met mij en met elkaar. Een bijzondere, waardevolle avond.

‘Was fijn gisteravond bij van Dijk Tilburg en zo herkenbaar. Het leek net of onze dochter het boek had geschreven zoals ik het vanmorgen las. Heel aangrijpend en vele tranen laten lopen. Nogmaals dank.’ – Deelnemer –

Deelname deskundigenpanel documentaire ‘Doodzonde’

Op donderdag 27 juni 2019 werd in Musis Sacrum te Arnhem de documentaire ‘Doodzonde’ vertoond, aan een zaal vol met mensen die vanuit hun professie te maken kunnen krijgen met suïcidaliteit. De documentaire, van regisseur Julia von Graevenitz, gaat over de zelfdoding van twee veelbelovende mooie jonge mensen. Hun zelfdoding zet het leven van hun dierbaren en allerlei betrokkenen op zijn kop. In deze indringende documentaire blikken een psychiater, twee psychologen, een vader, een moeder, een zus, een docente, een pastoor en een collega terug op het behandelproces en de vreselijke afloop. Met indrukwekkende eerlijkheid vertellen zij vanuit hun eigen perspectief hoe zij die zwarte periode beleefd hebben, hoe zij zich machteloos en vaak eenzaam voelden en hoe zij contact en steun gemist hebben. (Bron: website van Doodzonde.)

Na afloop van de film werd er doorgepraat met en door een panel van (ervarings)deskundigen, samen met het publiek. 113 Zelfmoordpreventie vroeg me zitting te nemen in dit panel, en daar heb ik natuurlijk ja tegen gezegd. 113 Zelfmoordpreventie bouwt op deze manier aan regionale kennisnetwerken, met als doel het aantal suïcides te verlagen. Zero suïcide! Voor meer informatie, kijk op hun website, bijvoorbeeld hier of hier.

Of ik nog steeds spreek?

Eind 2019 kreeg mijn privé leven een flinke wending als gevolg van een scheiding. Daarna kwam corona en mede daardoor is het helaas bij bovengenoemde lezingen gebleven. Maar als zich de gelegenheid weer voordoet, sta ik er zeker voor open. Stuur me gerust een bericht via info@tamarabaars.nl.