Graag jullie speciale aandacht voor het volgende.

De Ivonne van de Ven Stichting is een petitie gestart, om ervoor te zorgen dat suïcidepreventie structureel opgenomen wordt in de basisopleiding van artsen en hulpverleners. Verbazingwekkend genoeg is dat nog niet het geval, terwijl goed opgeleide professionals het aantal suïcides bewezen helpt verlagen. En als het dan toch mis gaat, is een goed opgeleide hulpverlener of arts ook beter toegerust om zelf adequaat met deze ingrijpende gebeurtenis om te gaan.

Teken daarom deze petitie en klik hier! Dat kan ook anoniem. Vergeet niet je handtekening te bevestigen via de link in je email.

Meer informatie over de achtergrond van de petitie vind je hier.

Over de Ivonne van de Ven Stichting:

Deze stichting beïnvloedt sinds 1998 politiek, beleid, wetenschap en hulpverlening om tot een betere suïcidepreventie in Nederland te komen. Hun missie luidt: De Ivonne van de Ven Stichting zet zich in om suïcides te voorkomen en de pijn, het verdriet, de wanhoop en de eenzaamheid, die met suïcidaliteit gepaard gaan bespreekbaar te maken.